Bugun...
23-09-2013 12:38:00 büyüt küçült
Sigortalılar İçin Önemli Bilgiler

Sigortalılar İçin Önemli Bilgiler

Soru ve cevaplarla sigortalıların bilmesi gereken önemli konular

Soru ve cevaplarla sigortalıların bilmesi gereken önemli konular

01.10.2008 tarihinden sonra maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışan işçi statüsündeki sigortalılar hangi şartlarda emekli aylığını hak edecek?

 

Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar, 55 yaşlarını doldurup, 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödedikler tarihte emekli aylığına hak kazanacaklar.

01.10.2008 tarihinden sonra maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışan işçi statüsündeki sigortalıların hak ettikleri fili hizmet süresi zammı prim gün sayılarına ilave edilip emeklilik için öngörülen 55 yaştan düşecek mi?

Maden işyerlerinin yer altı işlerinde fiilen çalışıp riske maruz kalan sigortalı işçi adına ödenen her 360 gün prim karşılığında 180 gün fiili hizmet süresi zammı kazanacaktır. Yer altı işlerinde fiilen en az 1800 gün çalışmış olan sigortalıların hak ettikleri fiili hizmet süresi zammı emeklilik için ön görülen prim gün sayılarına ilave edileceği gibi emeklilik yaşından da düşülecektir.
Örneğin maden işyerlerinde 20 yıl çalışıp, 2160 günü yer altı işlerinde olmak üzere toplam 6160 gün prim ödemiş olan sigortalı 52 yaşını doldurduğunda emekli aylığını hak edecektir.

01.10.2008 tarihinden önce maden işyerlerinin yer altı işyerlerinde işe başlayan işçi statüsündeki sigortalılar hangi şartlarda emekli aylığını hak edecek?

En az 20 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde sürekli çalışan ve bu işlerde en az 5000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli aylığını hak edecek.

En az 25 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılarda yaş şartına bağlı olmaksızın emekli aylığını hak edecek. Bu durumdaki sigortalılara 8100 gün prim ödemiş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanacak..

50 yaşını dolduran, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi çalışmalarının en az 1800 gününü Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçmiş olan sigortalılardan, sigortalı olarak ilk defa işe 08.09.1999 tarihinden önce girmiş olanların, 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları yada 15 yıllık sigortalılık sürelerini tamamlayıp 3600 gün prim ödemiş olmaları halinde emekli aylıkları bağlanacak. 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar ise 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları yada 25 yıllık sigortalılık sürelerini tamamlayıp 4500 gün prim ödemiş olmaları halinde emekli aylığına hak kazanacaklar.

İlk defa sigortalı olarak işe başlamadan önce maluliyetini gerektirecek kadar özrü veya hastalığı olan sigortalılar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre hangi şartlarda emekli aylığını hak edecek?

01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan sigortalılardan işe başlamadan önce maluliyetini gerektirecek kadar özrü veya hastalığı olanlar, yaş şartına bağlı olmaksızın en az 15 yıl sigortalılık süresini tamamlayıp,3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödedikleri tarihte emekli aylığını hak edeceklerdir.
Ancak 3960 gün olarak belirlenen prim ödeme gün sayısı;

01.10.2008 ila 30.12.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 3700 gün olarak,

01.01.2009 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için ise 3700 prim gün sayısı her takvim yılı için 100 gün artırılarak uygulanacaktır. Her takvim yılı 100 gün artırılarak uygulanan prim gün sayısı 3960 günü geçmeyecektir.

İlk defa sigortalı olarak işe başlamadan önce maluliyetini gerektirecek kadar özrü veya hastalığı olan ve 01.10.2008 tarihinden önce işe başlayan hangi şartlarda emekli olacak?

İlk defa sigortalı olarak işe başlamadan önce maluliyetini gerektirecek kadar özrü veya hastalığı olan ve 01.10.2008 tarihinden önce işçi statüsünde sigortalı olarak işe başlayanlar Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre yaş şartına bağlı olmadan, 15 yıllık sigortalılık sürelerini tamamlayıp, en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödedikleri tarihte emekli aylığını hak edeceklerdir.
Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmaları nedeniyle sigortalı sayılanlardan maluliyetini gerektirecek derecede özrü veya hastalığı olanlar ise, 01.10.2008 tarihinden sonra emeklilik talebinde bulunduklarında bu tarihten sonra gerekli olan şartlara yerine getirdikleri tarihte emekli aylığı hakkını elde edeceklerdir.

Çalışma gücünü yüzde 50 ila yüzde 59 arasında kaybetmiş olan ve 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak işe başlayan hangi şartlarda emekli aylığını hak edecek?

Çalışma gücü kayıp oranı;

Yüzde 50 ilâ yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

Yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmaları şartıyla yaş şartları aranmaksızın emekli aylığına hak kazanırlar.

Ancak çalışma güçlü kayıp oranı yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olanlardan sigortalı olarak ilk defa işe 01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arasında başlayanlara prim gün sayısı 3700 gün olarak uygulanacaktır. 01.01.2009 tarihinden itibaren sigortalı olanlara ise 3700 prim gün sayısı 4320 günü aşmamak üzere her takvim yılında 100 gün artırılarak uygulanacaktır.

Çalışma gücü kayıp oranını yüzde 40 ila yüzde49 arasında kaybedenlerden 01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olarak işe başlayanlar, 4100 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları halinde emekli aylığına hak kazanacaklardır. Çalışma gücü kayıp oranını yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olanlardan 01.01.2009 tarihinden itibaren sigortalı olanlara ise, 4100 prim gün sayısı, 4680 günü aşmamak üzere her takvim yılı için 100 gün artırılarak uygulanacaktır.

İlk defa özel sektörde 01.10.2008 tarihinden, kamuda ise 15.10.2008 tarihinden itibaren işe başlamaları nedeniyle sigortalı olanların çalışma gücü kayıp oranları (özürlülük halleri) nasıl tespit edilecek?

İlk defa özel sektörde 01.10.2008 tarihinden, kamuda ise 15.10.2008 tarihinden itibaren işe başlamaları nedeniyle sigortalı olanların çalışma gücü kayıp oranları (özürlülük halleri), kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurullarının usulüne uygun olarak düzenledikleri raporlara ve dayanağı tıbbi belgelere istinaden Kurum Sağlık Kurulu tarafından belirlenecektir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği Ekim/2008 tarihinden sonra askerlikte gecen süreler borçlanılırsa sigortalılık başlangıcı geriye gider mi? Emeklilik yaşını düşürür mü?

İşçi statüsünde çalışması nedeniyle sigortalı sayılanların, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği Ekim/2008 tarihinden sonra askerlikte gecen sürelerini borçlanmaları halinde (askerlik hizmetlerini Kanunu yürürlük tarihinden önce veya sonra yapılmış olsalar da) borçlanılan süreler prime esas kazanç olarak ilgili aylara mal edilerek emekli aylığının hesaplanmasında dikkate alınacak, ayrıca sigortalılığın başlangıcından önce yapılan askerlik hizmetleri sigortalılık başlangıcını da borçlanılan süre kadar geriye götürecektir. Bu durumda olan sigortalılardan işe başlama tarihleri 08.09.1999 tarihinden önce olanların borçlandığı süre kadar sigortalılık başlangıcı geriye gideceğinden, buna bağlı olarak kademeli emeklilik yaşının bir kademe aşağı düşmesi de mümkün olabilecektir.

Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmaları nedeniyle sigortalı olanların 01.10.2008 tarihinden sonraki askerlikte gecen sürelerini borçlandıklarında, borçlanılan süreler prime esas kazanç olarak ilgili aylara mal edilerek emekli aylığının hesaplanmasında dikkate alınacak, ayrıca sigortalılığın başlangıcından önce yapılan askerlik hizmetleri sigortalılık başlangıcını da borçlanılan süre kadar geriye götürecektir.
01.10.2008 tarihinden önceki askerlikte gecen hizmet sürelerini bu tarihten sonra borçlanmaları durumunda ise, borçlandıkları sürelere ait kazançları bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mülga kanun hükümlerine göre (1479 sayılı Kanun hükümlerine göre) değerlendirilecektir.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalı erken emekli olabilecek mi?

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre Kurum Sağlık Kurulunca, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu olduğuna karar verilen kadın sigortalıların, 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim gün sayılarının ¼ oranı, sigortalının prim ödeme gün sayısına ilave edilecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir. Böylece bakıma muhtaca özürlü çocuğu bulunan kadın sigortalı emsallerinden erken sürede emekli aylığını hak edecektir.

Ancak ilave edilecek süre, 01.10.2008 tarihinden itibaren çocuğun sürekli bakıma muhtaç derecede malul duruma düştüğü tarihten itibaren başlayacaktır.

Örneğin 20.06.2003 tarihinde doğan çocuğun, 01.08.2009 tarihinden itibaren sürekli bakıma muhtaca derecede malul duruma düşmüş olduğu, Kurumun yetkili sağlık kurulunca düzenlene, 22.11.2009 tarihli rapordan anlaşılmış ise, kadın sigortalıya, 01.08.2009 tarihinden itibaren gecen hizmetleri için ¼ oranında hizmet eklenecek ve bu süre emeklilik yaşından indirilecektir.

Sürekli bakıma muhtaç derecede malul durumda olduğu tespit edilen çocuk için Sağlık Kurulu kontrol öngörebilir. Öngörülen tarihlerde yapılan kontrol muayenesi sonucu çocuğun muhtaçlık durumunun ortadan kalktığı tespit edilir ise rapor tarihinden itibaren kadın sigortalıya prim gün sayısı ilavesi sona erer.

Emekli aylığının bağlanması için kuruma başvuru nasıl yapılacak?

Kanunda öngörülen şartları yerine getiren sigortalıya kurum kendiliğinden emekli aylığı bağlamaz.

Emekli aylığının bağlanması için işçi statüsünde çalışan sigortalının işten ayrıldıktan sonra kuruma yazılı olarak başvurması, kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalının ise (tarımda bağımsız çalışanlar hariç) sigortalılığına ilişkin faaliyetine son verip vermeyeceğini kuruma beyan etmesi gereklidir.

Yazılı başvuru, örneği kurumca hazırlanmış dilekçe ile sigortalı tarafından yapılacaktır. Yazılı başvuruyu sigortalının vekili de yapabilir.

Emeklilik talep dilekçesinin (Tahsis talep dilekçesinin) ekine sigortalının bir adet belgelik fotoğrafı ile ilgili döneme ait aylık prim hizmet belgesi verilmemiş işçi statüsünde çalışan sigortalının işten ayrılma belgesi eklenecektir.

Emeklilik başvurusu posta ile yapılır mı?

Emeklilik dilekçesinin kuruma posta ile de gönderilmesi mümkündür. Ancak adi posta veya kargo yolu ile yapılan başvurularda aylık başlangıç tarihi dilekçenin kurum kayıtlarına girdiği tarihi takip eden aybaşı olur.

Emeklilik dilekçesi kuruma taahhütlü, iadeli taahhütlü yada acele posta servisi ile gönderilirse dilekçenin postaya veriliş tarihi kurum kayıtlarına giriş tarihi olarak kabul edilir.

Emekli aylığı hangi tarihte başlar?

Emekli aylığı, aylığın bağlanması için kuruma yazılı olarak yapılan başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar. İşçi statüsünde çalışan sigortalıların aybaşı, kamuda çalışanlar için her ayın 15 i, özel sektörde çalışanlar için ise her ayın 1 idir.

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunanların, çalışma gücünü yüzde 40 ila yüzde 59 arasında kaybedenlerin ve erken yaşlananların bu durumlarını gösterir sağlık raporu almadan doğrudan yaşlılık aylığı talebinde bulunmaları halinde rapor tarihi, yazılı isteklerinden sonraki bir tarih olacağından, yaşlılık aylıkları rapor tarihini izleyen aybaşından itibaren başlayacaktır.

Aylık bağlama oranı nasıl hesaplanacak?

İşçi statüsünde ve kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmaları nedeniyle sigortalı olanların aylık bağlama oranları, emeklilik için başvurdukları tarihten önceki hizmetlerinin geçtiği yıllardaki mevzuat hükümlerine göre toplam prim gün sayıları üzerinden tespit edilir. Bu şekilde tespit edilen aylık bağlama oranları esas alınarak o dönemler için geçerli olan mevzuat hükümlerine göre hesaplanan aylıklarının, o dönemdeki prim ödeme gün sayılarına orantılı bölümü ise kısmi aylıklarını oluşturur.
İşçi statüsünde sigortalı olanların;

2000 yılından önceki hizmetleri için aylık bağlama oranları katsayı gösterge sistemine göre toplam prim gün sayıları üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre;

Gösterge Tablosu’ndan aylığa hak kazanılan yaşlılık aylıklarının oranı yüzde 60’tır.

Üst Gösterge Tablosu’nun her kademesi için ayrı bir aylık bağlama oran belirlenmiştir. 10’uncu derecenin 1’inci kademesinin karşılığı aylık bağlama oranı yüzde 59,9, 1 inci derecenin 10 uncu kademesinin karşılığı oran ise yüzde 50’dir. Ara göstergelerin oranları ise en düşük göstergenin karşılığı olan yüzde 59,9 oranı, izleyen her gösterge için binde bir azaltılarak belirlenmiştir.
Kadın sigortalının 50, erkek sigortalının ise 55 yaşından sonra ki doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödedikleri her 240 günlük prim için aylık bağlama oranları (1)’er puan arttırılır. 5000 günden eksik her 240 günlük prim için ise aylık bağlama oranları (1)’er puan eksiltilir.

Özel koşullara göre bağlanan aylığın oranı yüzde 60’ın altında olamaz. Özel koşullara göre aylığa hak kazananlar için indirim uygulanmaz.

ABO hiçbir şekilde yüzde 85’i geçemez.

2000 ila Ekim 2008 yılları arasındaki hizmetleri hesaplanacak emekli aylığı için aylık bağlama oranı yine toplam prim gün sayısı üzerinden hesaplanacaktır. Bu dönemdeki mevzuat hükümlerine göre aylık bağlama oranı toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günün her 360 günü için yüzde 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için yüzde 2, daha sonraki her 360 gün için yüzde 1,5 oranlarının toplamından oluşacaktır.

Bu şekilde hesaplanın aylık bağlama oranı aylığının yüzde 100’u geçebilir.

Bu süre için hesaplanacak aylık bağlama oranı, özel koşullar göre hak kazanılan yaşlılık aylıkları için de yüzde 60’ın altında olmaz.

Ekim 2008 tarihinden sonraki hizmetler için hesaplanacak emekli aylığının aylık bağlama oranı ise yine toplam prim gün sayısı üzerinden Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası Kanununda öngörülen esaslara göre tespit edilecektir. Buna göre aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 oranından tespit edilecektir.

Ancak 30.04.2008 tarihinden önce sigortalı olanlardan Kanunun yürürlük tarihinden önce 3600 gün prim ödememiş olanların, Ekim 2008 ayından sonraki hizmetlerine ilişkin aylık bağlama oranları tespit edilirken, Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için yüzde 3 oranı dikkate alınacaktır.

Örneğin emeklilik için kuruma başvurduğu tarihte toplam prim ödeme gün sayısı 6000 gün olan sigortalın, 01.10.2008 tarihinden önceki prim ödeme gün sayısının 1800 gün olduğunu kabul edelim. Bu sigortalının 01.10.2008 tarihinden sonraki dönem için aylık bağlama oranı;
3600-1800= 1800
1800/360= 5 x3=15
600-1800=4200
4200/360=12,77x2=25,54

Aylık bağlama oranı= 15+25,54=yüzde 40,54 olacaktır.

Çalışma gücünü yüzde 60 ın altında kaybetmesi nedeniyle özel hükümlere göre emekli aylığını hak eden sigortalıların aylık bağlama oranı toplam prim gün sayıları üzerinden yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanır. Ancak prim ödeme gün sayısı 7200 günden az olanların aylık bağlama oranı, çalışma gücü kayıp oranının 7200 gün prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın yüzde 60'a bölünmesi suretiyle bulunan prim gün sayısına göre hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan prim gün sayısı yüzde 40 oranını geçemez.

Örneğin çalışma gücünü yüzde 50 kaybetmiş olması nedeniyle emekli aylığı bağlanacak sigortalının toplam prim gün sayısının 7400 gün olduğunu var sayarsak aylık bağlama oranı;
7400/360=20,55
20,55x2= yüzde 41,1 olacaktır.

Aynı sigortalının toplama prim ödeme gün sayısı 5000 gün olsa idi aylık bağlama oranı;
%50x7200/%60=6000
6000/360=16,66x2= yüzde 33,32 olacaktı.

Özel sektörde 01.10.2008 tarihinden, kamu sektöründe 15.10.2008 tarihinden önce sigortalılıkları başlayıp, Bakanlıkca tespit edilen maden işyerlerinin yer altı işlerinde en az 20 yıldan beri çalışmaları nedeniyle özel hükümlere göre emekli aylığına hak kazanan sigortalıların aylık bağlama oranı, 8100 gün üzerinden hesaplanan orandan aşağı olamaz,

Özel sektörde 01.10.2008 tarihinden, kamu sektöründe 15.10.2008 tarihinden önce sigortalılıkları başlayıp ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul olan sigortalılar ile sakatlığı nedeniyle yukarıda belirtilen tarihlerden önce veya sonra vergi indiriminden yararlanan sigortalıların aylık bağlama oranları ise 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan az olamayacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan aylık bağlama oranı yüzde 90’ı geçemeyecektir.
Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmaları nedeniyle sigortalı olanların;

31.12.1999 tarihinden önceki hizmetleri için hesaplanacak emekli aylığının aylık bağlama oranı yüzde 70 tir. Sigortalıya en son prim ödediği gelir basamağından en az bir tam yıl prim ödemiş olması halinde, bulunduğu gelir basamağının, bir yıl ödememiş olması halinde ise bir alt basamağın yüzde 70’i oranında aylık hesaplanacaktır.

Aylık bağlama oranı, 25 yıldan fazla prim ödenen her tam yıl için 1 puan artırılacaktır.

50 yaşının dolduran kadın sigortalının, 55 yaşını dolduran erkek sigortalının bu yaşlardan sonraki her tam yaşları için aylık bağlama oranları 1 puan artırılacaktır.
50 yaşının dolduran kadın sigortalı ile 55 yaşını dolduran erkek sigortalıya en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olması halinde bağlanacak kısmi aylıkta, 25 yıldan az prim ödenmemiş olan her tam yıl için aylık bağlama oranı 1 puan indirilerek tespit edilecektir.

Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalılardan, ilk defa sigortalı olduğu tarihte malul olanlar ile çalışma gücü kaybı oranı yüzde 60’ın altında olanlardan, Ekim 2008 tarihinden sonra emekli aylığı talebinde bulunanların, 2000 yılı öncesi hizmetlerine ilişkin kısmi aylıkları hesaplanırken aylık bağlama oranı 9000 günden eksik her 360 gün için yüzde 70 oranından 1 puan indirilerek tespit edilecektir.

Ocak 2000 ila Ekim 2008 süresi hizmetleri için hesaplanacak kısmi aylığın aylık bağlama oranı, sigortalının toplam sigortalılık süresinin; İlk 10 tam yılının her bir yılı için yüzde 3,5, takip eden 15 tam yılın her bir yılı için yüzde 2, 25 yıldan fazla her bir tam yıl için yüzde 1,5 oranlarının toplamından oluşacaktır.

Ekim 2008 tarihinden sonraki hizmetlere ilişkin hesaplanacak emekli aylığında aylık bağlama oranı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen esaslara göre tespit edilecektir. Buna göre aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 üzerinden tespit edilecektir. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacaktır. Aylık bağlama oranı yüzde 90'ı geçemeyecektir.

Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalılardan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış olanların aylık bağlama oranları tespit edilirken, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için yüzde 3 oranı esas alınır. Ancak, bu uygulamadan sigortalılıkları 30/04/2008 (dahil) tarihinden önce başlayanlar yararlanacaktır.

Özel hükümlere göre aylık bağlananlardan;

Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalılardan, ilk defa sigortalı olduğu tarihte malul olanlar ile çalışma gücü kaybı oranı yüzde 60’ın altında (yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar) olanlar için özel hükümlere göre bağlanacak aylıklarda, aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olanlar için çalışma gücü kayıp oranının 9000 gün prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın yüzde 60’a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre yüzde 50’yi geçmemek üzere tespit edilecektir. . Prim ödeme gün sayısı 9000 günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı belirlenecektir.

Yukarıdaki açıklamalarda da belirtildiği gibi Ekim 2008 tarihinden sonra emeklilik talebinde bulunan sigortalının, 31.12.1999 tarihinden önce çalışması var ise yukarıda belirtilen üç ayrı mevzuat hükmüne göre tespit edilecek aylık bağlama oranları üzerinden o dönemler için geçerli kısmi aylıkları hesaplanacaktır. Sigortalılıkları Ocak 2000 tarihinden itibaren başlayanların aylık bağlama oranları Ocak 2008 tarihinden sonraki iki dönemde geçerli mevzuat hükümlerine göre tespit edilecektir. Sigortalılıkları 30.04.2008 tarihinden sonra başlayanların aylık bağlama oranı ise sadece Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre tespit edilecektir.

01.10.2008 tarihinden önce emekliliği hak etmiş olanların, bu tarihten önce emekli olmayıp, 01.10.2008 tarihinden sonra emekli olmaları halinde aylıklarında düşme olacak mı?

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emekli aylıklarının hesaplanmasına esas kazançların güncellenme yöntemi değiştirilmiş, aylık bağlama oranı düşürülmüştür.

Yapılan düzenleme ile, 01.10.2008 tarihine kadar sigortalıların aylıklarının hesaplanacağı yıllık kazançları her yılın Aralık ayına göre gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonu değişim oranı ile gelişme hızı değişim oranı kadar ayrı ayrı çarpılarak artırılıp güncellenmekte ve hesaplanan kısmi aylıkları da aynı şekilde artırılarak aylık talep yılına taşınmakta iken, 01.10.2008 tarihinden sonra aylıkların hesaplanmasına esas yıllık kazançlar kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar gecen yıllar için her yıl gerçekleşen tüketici enflasyonu değişim oranı ile gelişme hızı değişim oranının yüzde 30 nun toplamına 1 tam sayının ilavesi ile bulunacak kat sayıyla güncellenmesi ön görülmüştür. Yine 01.10.2008 tarihinden önce aylık bağlama oranın tespiti için her 360 prim gün sayısı için ortalama olarak uygulanmakta olan yüzde 2,4 puanlık oran bu tarihten sonra yüzde 2 ye düşürülmüştür. Böylece 7200 prim gün sayısı için yüzde 55 olan aylık bağlama oranı yüzde 40 a düşmüştür.

Yapılan düzenlemelerde, 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerine göre hesaplanan aylığın aylık talep tarihindeki güncellenmiş değerinin altında aylık hesaplanmasını engelleyen bir hükümde konmamıştır. Bu nedenle 01.10.2008 tarihinden sonra emekliliği hak eden sigortalıların bu tarihten önceki ve sonraki hizmet sürelerine, prim ödeme gün sayılarına, kazançlarına ve 31.12.1999 tarihinden önce sigortalı olanların yaşlarına göre hesaplanan aylıkları farklı miktarlarda olacaktır. Yeni mevzuat hükümlerine göre hesaplanan aylıklar önceki mevzuat hükümlerine göre hesaplanacak aylıklardan daha düşük olabilecektir.

Emekli aylığım nasıl artacak?

01.10.2008 tarihinden sonra bu tarihten önce ve sonra bağlanan aylıkların hepsi Ocak ve Temmuz aylarında, önceki 6 aylık sürede gerçekleşen tüketici enflasyonu oranı kadar artırılacaktır. Bu tarihten sonra emeklilere, dul ve yetimlere refahtan pay verilmeyecektir.

Emekli aylığı alan kimse, 01.10.2008 tarihinden sonra aylığını kestirmeden çalışabilir mi?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden itibaren tarımda çalışanlar hariç, ilk defa özel sektörde işçi statüsünde, yada kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle ve ya 15. 10.2008 tarihi itibaren kamuda çalışmaya başlamaları nedeniyle sigortalı olanlar, ileride emekli olduklarında, kendi adlarına ve hesaplarına bağımsız olarak çalışmaları hariç, emekli aylıklarını kestirmeden çalışmaları mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen tarihlerden sonra ilk defa sigortalı olup ileride emekli olduktan sonra aylığını kestirmeden kendi adına bağımsız olarak çalışmak isteyenler emekliye ayrılmadan önce de kendi adına bağımsız olarak çalışmaktaysalar kuruma faaliyetlerine devam edeceklerini yazılı olarak beyan ederek, diğer statülerde ( işçi yada memur statüsünde) çalışan sigortalılar ise kendi adlarına bağımsız olarak çalışacaklarını kuruma yazılı olarak bildirerek, sosyal güvenlik destek primi ödemek şartı ile kendi adlarına bağımsız olarak çalışabileceklerdir.

Bunlardan aldıkları emekli aylıklarının yüzde 15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

Tarımda çalışıp emekli olanlar ise destek primi ödemeden tarımsal faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

01.10.2008 tarihinden önce işçi statüsünde özel sektörde, yada kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmaları nedeniyle veya 15.10.2008 tarihinden önce kamuda çalışmaları nedeniyle sigortalı olanlardan emekli olacaklar ile emekli aylığı almakta olanlar emekli aylıklarını kestirmeden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabileceklerdir. Bunlardan işçi statüsünde çalışanlar adına yüzde 30 oranına, çalıştıkları işkolunun iş kazaları ve meslek hastalığı sigortası prim oranı da ilave edilerek sosyal güvenlik destek primi ödenecektir. Yüzde 30 oranını dörttebiri (yüzde 7,5 i) sigortalı işçinin ücretinden kesilecek, diğer kısım ile iş kazaları meslek hastalığı sigortası primi işvereni tarafından ödenecektir.

Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışacakların ise emekli aylıklarından, 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yüzde 12 oranında, takip eden her yıllarda ise bu oran Ocak ayında bir puan artırılarak yüzde 15’i geçmeyecek şekilde sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

Harp malûlleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı almakta iken; 01.10.2008 tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabi çalışmaya başlayacakların ise aylıkları kesilmeyecek haklarında sadece iş kazaları ve meslek hastalığı sigortası uygulanacaktır. Ancak bunlardan uzun vadeli sigorta kollarına devam etmek isteyenler için kuruma yazılı başvuru yaptıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren genel sağlık sigortası hariç malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri de ödenecektir.

5434 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta iken 01.10.2008 tarihinden itibaren işçi statüsünde yada kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmaya devam edenler hakkında ise bu tarihten itibaren bir ay içinde yaptıkları yazılı başvurularına göre işlem yapılmıştır. İsteyenlere iş kazaları ve meslek hastalığı sigortası ve malullük , yaşlılık ve ölüm sigortaları yada sosyal güvenlik destek primi uygulanmıştır.

01.10.2008 tarihinden önce iştirakçi olup, bu tarihten sonra 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan; işçi statüsünde yada kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da yazılı talepleri doğrultusunda işlem yapılacak ve bunlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmayacaktır.

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek gecen hizmetler işten ayrıldıktan sonra emekli aylığına yansır mı?

Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar sadece iş kazaları ve meslek hastalığı sigortasından yararlanır. Sosyal güvenlik destek primi ödenen süreler emekli aylığının hesaplanmasında hizmet olarak dikkate alınmaz.

01.10.2008 tarihinden sonra askerlik hizmetinin borçlanma bedeli ile ödeme süresinde bir değişiklik oldu mu?

01.10.2008 tarihinden sonra askerlikte gecen hizmetlerin borçlanılması halinde borçlanma tutarı, prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, sigortalı veya hak sahibi tarafından belirlenecek günlük kazancın yüzde 32’si oranında hesaplanır. Borçlanma tutarının ise borcun tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ödenmesi zorunludur. Borcun bu süre içinde ödenmemesi halinde borçlanma hakkı düşer. Borçlanma yapabilmek için yeniden yazılı olarak kuruma başvurulması gerekecektir. Ancak borçlanma başvurusunu kuruma, 01.10.2008 tarihinden önce yapılmış ise işlemler bu tarihinden sonrada tamamlansa borçlanma tutarı belirlenecek günlük kazancın yüzde 20 oranında hesaplanacaktır. Borç tutarı ise tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenecektir.

Kadın sigortalıların doğum nedeniyle kullandıkları ücretsiz izin sürelerini sigortalı hizmetlerine saydırmaları mümkün mü? Doğumun 01.10.2008 tarihinden önce yada sonra olması önemlimi?

İşçi statüsünde çalışmakta olan kadın sigortalı, 01.10.2008 tarihinden önce yada sonra analık hali nedeniyle kullandığı yasal doğum öncesi ve doğum sonrası istirahatları ile kullanmış ise 2 çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için en çok 2 yıllık ücretsiz izin sürelerini, bu sürelerde çocukların yaşıyor olması şartıyla borçlanarak hizmetine saydırma hakkına sahiptir.

Doğum nedeniyle ücretsiz izin kullanan kadın sigortalıların bu süreleri borçlanabilmeleri hangi şartlara tabidir. Borçlanma miktar ve ödeme süresi ne kadardır?

İşçi statüsünde çalışmakta olan kadın sigortalının doğum nedeniyle kullandığı ücretsiz izinlerini borçlanması bazı şartlara bağlıdır. Bunlardan biri ücretsiz izin süresince çalışmamasıdır. Diğeri ise çocuğun yaşamış olmasıdır. Bu iki şarttan birinin eksik olması halinde kadın sigortalının borçlanma yapması mümkün değildir. Örneğin doğum nedeniyle ücretsiz izin kullanan kadın sigortalının bu süre içerisinde çocuğu yaşamamış ise borçlanma yapması mümkün değildir. Ancak çocuğun yaşadığı sürece borçlanma yapabilir. Şayet çocuk 2 yıldan fazla yaşamış ise kadın sigortalının 2 yıllık ücretsiz izin süresini borçlanması mümkündür.

Borçlanma, 2 çocukla ve her bir çocuk için 2 yıllık izin süresi ile sınırlandırılmıştır.

Borçlanma tutarı askerlik hizmetlerinin borçlanılmasında olduğu gibi sigortalı kadının prime esas kazanç sınırları arasında olma şartı ile kendisinin belirleyeceği günlük kazancın yüzde 32 si oranı kadardır. Borç tutarı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecektir.

Kadın sigortalıların doğum nedeniyle yaptıkları hizmet borçlanmaları sigortalılık başlangıcını geriye götürür mü?

Doğum nedeniyle yapılan hizmet borçlanmaları çalışmaya başladıktan sonraki süreleri içerdiğinden sigortalılık başlangıcını geriye götürmez.

Yurt dışında geçen çalışmalar borçlanılabilinir mi?

Türk vatandaşı olarak 18 yaşın üstünde hizmet akdine tabi olarak ve/veya kendi nam ve hesabına bağımsız olarak geçen sigortalılık sürelerini yada her iki kapsamda geçen sigortalılık sürelerinin arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik (çalışılmayan) sürelerini ve ev kadını olarak geçen süreleri borçlanarak sigortalılık hizmetlerine saydırmak mümkündür. Bu sürelerin borçlanılabilinmesi için belgelenmesi zorunludur.

Ancak aşağıda belirtilen sürelerin borçlanılması mümkün değildir.

18 yaşın doldurulmasından önce yurtdışında geçen hizmet ve ev kadınlığı süreleri.

Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce ve Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen hizmet ve ev kadınlığı süreleri.

İsveç, İsviçre ve Fransa ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince Türkiye’de isteğe bağlı sigortaya prim ödenen sürelerde yurtdışında geçen hizmet ve ev kadınlığı süreleri.

Libya’da iş üstlenen Türk işverenlerince çalıştırılan Türk işçilerin bu ülkede 01.09.1985 tarihinden sonra geçen çalışma süreleri.

Almanya’da istisna akdi kapsamında iş üstlenen Türk işverenlerince çalıştırılan Türk işçilerinin bu ülkedeki çalışma süreleri.

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen Türk işverenler tarafından yurtdışına götürülen Türk işçilerinin çalışma süreleri ile Türkiye’deki sosyal güvenlik kanunlarına göre yurtiçinde isteğe bağlı sigortaya prim ödenen sürelerde bu ülkelerde geçen hizmet veya ev kadınlığı süreleri.

İkili sosyal güvenlik sözleşmesine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların çalışmalar arasında ve hizmetin bitim tarihinden sonraki işsizlik (çalışılmayan) süreleri.

Yurt dışında gecen hizmetlerin borçlanma tutarı ne kadardır? Hangi sürede ödenmesi gerekir?

Yurt dışında geçen hizmet sürelerinin borçlanma tutarı, borçlanma talep dilekçesi yada borçlanma isteğine ait dilekçenin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihteki prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibinin söz konusu belgede belirttiği prime esas kazancın yüzde 32 oranından hesaplanacaktır.

Borçlanma tutarının tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi zorunludur. Tu tarı bu süre içinde ödenmeyen borçlanma başvuruları geçersiz sayılır.

Zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaşlığına geçenlerin geldikleri ülkedeki hizmetlerini borçlanabilmeleri mümkün mü?

01.01.1989 tarihinden 08.05.2008 tarihine kadar geldikleri ülke tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuş olanların;

Zorunlu göçten sonra Türk vatandaşlığına geçip Türkiye’de ikamet etmeleri,

Yaşa bağlı muhtaçlık aylığı (2022 sayılı Kanun göre) dahil sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ve aylık almamaları,

Geldikleri ülkedeki çalışma sürelerini belgelendirmeleri,
şartıyla borçlanma yapmaları mümkündür.

Yurt dışında gecen çalışmaların borçlanılması halinde her iki ülkeden de emekli aylığı alınabilinir mi?

Yurt dışı sürelerini borçlananların, borçlarının tümünü ödeyip, kesin dönüş yaptıktan sonra emeklilik talebinde bulunmaları halinde kendilerine emekli aylığı bağlanacaktır.

Kesin dönüşten anlaşılması gereken, yurt dışındaki çalışmanın sona ermiş olması ve çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneği ile ikamete bağlı sosyal yardım alınmamasıdır.
Yurtdışında gecen çalışma sürelerini borçlanarak emekli olanların çalıştığı ülkeden de emekli aylığı almasına her hangi bir engel bulunmamaktadır.

Sosyal Sigortalar Kanununa göre itibari sigortalılık süresinden yararlanmakta iken Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu hakları kaldırılan sigortalılar, Ekim/ 2008 tarihinden önce hak ettikleri itibari sigortalılık sürelerinden bu tarihten sonrada yararlanabilecekler mi?

Sosyal Sigortalar Kanununa göre itibari sigortalılık süresinden yararlanmakta iken, özel sektörde 01.10.2008 tarihinden, kamuda 15.10.2008 tarihinden itibaren bu hakları sona erdirilen sigortalılar, 01.10.2008 tarihine kadar kazandıkları itibari sigortalılık süresinden, bu tarihten sonrada yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerine (itibari sigortalılık süresinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine) göre yararlanabilecektir.
Bu durumdaki sigortalıların itibari sigortalılık süresinden yararlanmaları için itibari sigortalılık süresi kazandıran işte 3600 gün prim ödemiş olmaları şartı aranmayacaktır.

Kazanılan itibari sigortalılık süresi, sigortalılık süresine ilave edilecek ve bu sürenin en çok 5 yıla kadarı Sosyal Sigortalar Kanununda ön görülen emeklilik yaşından düşülecektir.

Ekim /2008 ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammından kimler yararlanacak? Ne şekilde yararlanılacak?

Özel sektörde 01.10.2008 tarihinden, kamuda 15.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu 40 cı maddesindeki tabloda yer alan işyerlerinde ve işlerde fiilen çalışıp o işin riskine maruz kalan, hizmet akdine tabi sigortalılar ile kamu görevlisi (4/c) sigortalılar bu işlerde gecen her 360 günlük prim ödemeleri için tabloda gösterilen süre kadar fiili hizmet süresi zammı kazanacaklardır.

Sigortalıların kazandıkları fiili hizmet süresi zamlarının prim ödeme gün sayılarına ilave edilmesi için bu işlerde belirli bir süre çalışmış olmaları gerekmemektedir.

Örneğin kurşun ve arsenik işlerinde fiilen çalışan sigortalıların her 360 günlük çalışmaları için kazanacakları fiili hizmet süresi zammı 60 gündür. Bu işte toplam 5000 gün çalışmış olan sigortalını kazanacağı fiili hizmet zammı süresi 850 gündür. Toplam prim gün sayısı ise 5000+850=5850 dir.

Maden yer altı işlerinde fiilen çalışan sigortalıların her 360 günlük çalışmaları için kazanacakları fiili hizmet zammı süresi 180 gündür. Bu işte fiilen 5000 gün çalışmış olan sigortalının kazanacağı fiili hizmet zammı süresi 2500 gündür. Buna göre toplam prim gün sayısı 7500 olacaktır.

Türk Silâhlı Kuvvetleri, Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında çalışanların prim gün sayılarına sekiz, diğer sigortalıların ise beş yılı geçmemek üzere fiili hizmet zammı süresi eklenir. Yeraltı işlerinde çalışan sigortalıların her hangi bir sınır olmaksızın kazandıkları fiili hizmet zammı sürelerinin tamamı prim gün sayılarına eklenir

Sigortalıların prim ödeme gün sayılarına ilave edilen fiili hizmet süresi zamlarının üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaşlarından indirilecektir. Sigortalıların kazandıkları fiili hizmet zammı sürelerinin prim gün sayılarına ilavesinde her hangi bir şart aranmaz iken emeklilik yaşlarına ilişkin indiriminden yararlanabilmeleri için belir bir süre prim ödemiş olmaları öngörülmüştür. Buna göre (ölüm ve maluliyet halleri hariç olmak üzere) yeraltı işlerinde çalışan sigortalıların en az 1800 gün, diğer işlerde çalışan sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde fiilen çalışmış olmaları şarttır.

Örneğin yukarıda birinci örnekte verdiğimiz sigortalının emeklilik yaşı 60 olsun. Fiili hizmet zammı süresi kazandıran işte 5000 gün prim ödeyip 850 gün kazanmıştır. Kazandığı 850 günlük fiili hizmet zammı süresinin yarısı 425 gün (1 yıl 2 ay 5 gün) sigortalının emeklilik yaşından düşülecektir. Buna göre emekli olacağı 60 yaşından1 yıl 2 ay 5 gün düşülünce emekli olacağı yaşı;
60
- 05 gün 02 ay 01

25 gün 09 ay 58 olacaktır.

Başka bir söyleyişle bu sigortalı emekli olacağı tarihte, 58 yaşını doldurmuş ve bu yaşından 09 ay ve 25 gün almış ise yaş koşulu yerine gelmiş sayılacaktır.

Kanunda ki tabloda sayılan işyerinde alınan iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yeterli olmadığı için sigortalının riske fiilen maruz kalmasına rağmen işverenin, sigortalısını alınan önlemler nedeniyle fiilen riske maruz kalmadığını ileri sürerek, fiili hizmet zammı süresinden yararlandırmıyor ise ne yapılmalıdır?

Fiili hizmet zammı süresinden yararlanılmasını öngören işlerde alınan iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin sigortalıları risklere karşı yeteri kadar korumamasına karşın işverenleri fiili hizmet zammı süresinden yararlandırmıyorsa sigortalının yazılı olarak bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl yada Merkez Müdürlüklerine başvurması uygun olacaktır.

Yaşlılık toptan ödemesi nedir?

Yaşlılık toptan ödemesi,
çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan,
yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan,
hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalılar ile kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalılara yapılır.

Bu durumdaki sigortalılara yaşlılık toptan ödemesi yapıla bilmesi için hizmet akdine tabi olarak çalışan işçinin işten ayrılarak, kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan işçinin iş yerini kapatarak örneği kurumca hazırlanmış dilekçe ilgili Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine başvurması gerekir.

Hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalıya kendi adına bildirilen, kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalıya ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (yüzde 20) primlerinin her yıla ait tutarı,
Toptan ödemeye esas hizmet süreleri Ekim/2008 tarihinden önce ise, özel sektörde çalışanlar için 01.10.2008 tarihi, kamu sektöründe çalışanlar için 15.10.2008 tarihi itibariyle hesaplanarak, bu tarihlerden itibaren (SSGSS Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren) bu tarihler ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile çarpılarak bulunan tutar ödenecektir.

Toptan ödeme yapılacak süreler Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki süreler ise Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 2008/Ekim dahil sonraki süreler için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutar ödenecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme olarak sigortalılara geri verilmemektedir. Ancak sigortalının hizmet borçlanmaları veya isteğe bağlı sigorta primleri varsa bunarda toptan ödemeye dahil edilerek geri verilmektedir.

Toptan ödeme olarak alınan primler tekrar geri verilerek eksik günler tamamlanarak emekli aylığı bağlatılır mı?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre toptan ödeme yapılarak hizmetlerini tasfiye etmiş olan sigortalılardan, yeniden bu Kanuna tâbi olarak çalışarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyenlerden, yazılı istekte bulunanların, aldıkları toptan ödeme tutarını ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutar üzerinden tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar kuruma ödemeleri halinde, bu hizmetlerini ihya etmiş olurlar. Bu sigortalılar eksik prim gün sayılarını tamamlamaları halinde emekli aylığını hak ederler.

Yoklama belgesi nedir kimlerden istenir?

Kurumdan gelir ve aylık alanların bu haklarının devam edip etmediğinin kontrol edilmesi kuruma verilmiş bir görevdir.

Yoklama Belgesi sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere gelir veya aylık alanlarla bunların veli, vasi, kayyım ve vekillerinin, gelir ve aylık alma haklarının devam ettiğine ilişkin beyan ve taahhütlerini kapsayan, örneği Kurumca hazırlanmış olan belgedir.

Kurum her zaman yoklama belgesinin yenisini isteyebilir.

Yoklama belgesinin usulüne uygun olarak düzenlenip Kuruma verilmesine kadar gelir ve aylıkların ödenmesi kurum tarafından ertelenebilir.

 

Kaynak: 1-Tozan Celal: Seminer notları: Türk-İş
2- Yılmaz Ataman: Tahsis Mevzuatı ve İşlemleri (SSK-2004)
3-Şimşek Nergis: Eğitim Notu (SGK Başkanlığı Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı)
4-5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ, Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ, Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ: 28.092008 Tarih ve 27011 Sayılı Resmi Gazete

Kaynak:turkis.org.tr


Bu haber 207 defa okunmuştur.
HABER YORUMLARI
haber arşivi
ANKETİMİZE KATILIN

HANGİ TAKIMI TUTUYORSUNUZ

FENERBAHÇE
GALATASARAY
BEŞİKTAŞ
TRABZONSPOR
DİĞER

Tüm Anketler
NAMAZ VAKİTLERİ